X

Profesionální nivelační přístroj


Profesionální nivelační přístroj Profi-32 díky své robusnosti
a optickým parametrům vyhoví i nejvyšším nárokům.

V nabídce samostatně za 5990,- + DPH

nebo se stativem a latí za 7800,- + DPH


Úvodní strana

// Setkání uživatelů 2020

// Upgrade SurvCE 6 z verze 4

Zpět na výpis

Doprava zdarma

Upgrade SurvCE 6 z verze 4

Výrobce: CARLSON
Kód produktu: 409123
Expedice: 2 dny

Cena bez DPH

9.800,00

Cena vč. DPH

11.858,00

+ -

SurvCE 6 je velkým pomocníkem při sběru dat v terénu, určený pro PDA zázmníky, . . .

 

Vynikající vlastnosti Carlson SurvCE Vám pomáhají pracovat více, přesněji a rychleji

 

ƒ

 

 

 

 

 

Vynikající modul silničení: oblíbeno u dodavatelů

 

Ministerstva dopravy USA a dodavatelů při výstavbě silnic ve

 

Španělsku, Austrálii a po celém světě

 

ƒ

 

 

 

 

 

Pokročilé funkce pro vytyčování křižovatek a slepých uliček

 

pomocí souborů Carlson Road Network

 

ƒ

 

 

 

 

 

Vysoce grafi cké a intuitivní uživatelské rozhraní – software

 

Vás vyzve k zadání všech potřebných detailů

 

ƒ

 

 

 

 

 

Vynikající GIS funkce pro přesné snímání dat, včetně

 

atributů, které umožňují bezproblémové propojení s Esri

 

ƒ

 

 

 

 

 

Opravdová univerzálnost: SurvCE pracuje na 99 % všech v

 

současnosti používaných modelů GPS a totálních stanic

 

ƒ

 

 

 

 

 

Optimální pro terén i dokončovací práce: není nutno

 

trávit další hodiny v kanceláři při kreslení výkresů

 

ƒ

 

 

 

 

 

Snadná výměna dat díky bohaté podpoře formátů souborů

 

CAD a dwg., dgn. a shp.

 

ƒ

 

 

 

 

 

Další způsobilosti pro práci v terénu s rychlým a snadným

 

výpočtem objemů a schopností generovat body z křivek

 

ƒ

 

 

 

 

 

Vytyčování řezu/plnění pomocí souborů povrchu

 

Nová verze Carlson SurvCE nyní uživatelům

 

umožňuje také:

 

1.

 

 

 

 

 

Okamžitý výpočet/uložení více bodů na základě defi nice

 

staničení a offsetu

 

2.

 

 

 

 

 

Použití volitelného profi lu pro výpočet výšek

 

3.

 

 

 

 

 

Korekce aktuálního „posunu“ GNSS z referenční základny

 

nebo NTRIP sítě pro vyhovění stávajícímu systému souřadnic

 

uživatele bez nutnosti vypracování nové lokalizace.

 

4.

 

 

 

 

 

Body pro výpočet/uložení u všech charakteristických prvků

 

horizontálního ustavení také při použití zkosení, průsečíku, PI,

 

sečny a dalších metod

 

5.

 

 

 

 

 

Flexibilní export ASCII dat bodů s možností editace polí a dat,

 

geometrických nebo negeometrických dat bodů (dat GIS) pro

 

export

 

6.

 

 

 

 

 

Nahrávání uživatelem defi novaných lokalizačních dat ve

 

formátu TXT nebo CSV v Load Points: Volitelné výškové a

 

bodové souřadnice LAT/LON

 

7.

 

 

 

 

 

Kontrola a vytyčení lokality na povrchu kontrolovaným

 

způsobem při použití Point, OSNAP, stanice/kompenzace, je-li

 

použito horizontální ustavení

 

8.

 

 

 

 

 

Zobrazení povrchu a aktuálního údaje přístroje pomocí řezu

 

9.

 

 

 

 

 

Použití unikátního defi ničního souboru vlastností pro všechny

 

vlastnosti GIS

 

10.

 

 

 

 

 

Použití předem defi novaných poznámek pro kódy vlastností

 

Okamžité určení polohy v systému S-JTSK s

 

použitím globálního transformačního klíče

 


Váš email:

Váš dotaz k produktu "Upgrade SurvCE 6 z verze 4"Platební metody