XReklamace, odpovědnost za vady a podmínky vrácení zboží

Vrácení zboží je možné a řídí se příslušnými právními předpisy.

Vrácení zboží spotřebitelem se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

Vrácení zboží podnikatelem se řídí Občanským zákoníkem v platném znění: při reklamaci zboží platí přepravné k prodávajícím kupující. Pokud je záruka uznána, hradí náklady spojené s přepravou ke kupujícímu zpět prodávající. Pokud nebude záruka uznána, hradí dopravné i zpět kupující.

Vrácení zboží , které bylo výslovně určené pro další prodej, se řídí Občanským zákoníkem v platném znění: při tomto vrácení zboží platí přepravné zpět k prodávajícímu vždy kupující. Vrácení zboží určeného pro další prodej může být učiněno vždy pouze po písemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyúčtovat max. 10% z prodejní ceny jako náhradu nákladyů spojených s expedicí zboží kupujícímu. O výši takto naúčtovaného poplatku bude před vrácením zboží prodávající kupujícího informovat.

Spotřebitel je dle Občanského zákoníku oprávněn vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu.

Podnikatel je oprávněn vrátit zboží do 3 dnů bez udání důvodu.

Podnikatel, který nakoupil zboží za účelem dalšího prodeje, je oprávněn vrátit zboží do 3 dnů bez udání důvodu.

Další vrácení zboží je možné po předchozím dojednání.

Odvoz a ekologická likvidace vašich starých přístrojů, přijímačů či příslušenství je pro nás samozřejmostí. Výkup starých a funkčních přístrojů a pomůcek vám také rádi nabídneme. Výkup se řídí smluvními podmínkami, které si obě strany společně odsouhlasí.

Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje geoobchod ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a jednotlivá práva z vadného plnění jsou od 13. 4. 2023 stejná pro kupujícího spotřebitele a pro kupujícího podnikatele
 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

  • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců , platí pro Spotřebitele.; u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců , platí pro Podnikatele
  • u zboží použitého 6 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
  • Záruční doba na baterie je 24 měsíců*, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním (platí pro Spotřebitele). Záruční doba na baterie je 12 měsíců*, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním (platí pro Podnikatele).

Lhůta končí o příslušný počet měsíců později dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

* Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost výrobku, která je v případě baterií 6 měsíců na životnost článků. Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů. Záruka se vztahuje na baterii, použitý materiál a její provedení. Vadou materiálu se považuje např. vytečení baterie anebo mechanické samovolné změny v struktuře materiálu, které vzniknou při běžném používání. Záruka se ale nevztahuje na případy, kdy se baterie poškodí vlastním nevhodným jednáním uživatele.  Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu!

Platební metody