XServis a kalibrace

Servisní a kalibrační středisko

Servisní a kalibrační středisko v Pardubicích, Praze, Olomouci, Hradci Králové a Brně nabízí kompletní služby na poli oprav a kalibrací. Naše firma je k dispozici všem, kteří si zavádí řízení jakosti. Již dnes provádíme opravy dle postupů oprav jednotlivých výrobců a při kalibracích jsou dodržovány veškeré platné normy a standardy. Nabízíme neautorizovaný servis všech přístrojů.

On-line rezervace do servisu

Rezervační stránka do servisu geoobchod

Nabízíme Vám komplexní zajištění metrologických služeb, které vám pomůže snížit náklady a rizika, zjednoduší organizační i dokumentační činnost, zlepší plnění vnitropodnikových norem.

Co od této služby očekávat:

 • Vytvoření a vedení databáze měřidel vč. jejich inventarizace
 • Kalibrace měřidel
 • Rekalibrace měřidel
 • Stanovení časového plánu kalibrací a rekalibrací
 • Vytvoření harmonogramu servisních prohlídek
 • Opravy měřidel
 • Úvodní školení a průběžná školení zaměstnanců
 • Poradenství

Opravy a servis přístrojů a pomůcek

Naše servisní střediska (Pardubice, Praha, Olomouc, Hradec Králové a Brno), které jsou vybavena nejmodernější technikou, zajišťují záruční i pozáruční opravy všech geodetických a stavebních přísrojů a pomůcek. Mezi nejběžnější opravy patří servis nivelačních přístrojů, teodolitů, stavebních laserů, koleček, GPS, dálkoměry, které se snažíme řešit do 48 hodin a po dobu opravy zapůjčujeme náhradní přístroj. Běžné seřízení a justáž zajišťujeme i u zákazníka, dokonce i na staveništích.

Dnes jsme naše snahy upnuly především na opravy značek ASHTECH, SPETRA PRECISION, THALES, NIKON, MAGELLAN, SOUTH, METER-MAN a GPI, které na českém trhu zastupujeme, ale i nadále zajišťujeme neautorizoavné opravy totálních stanic, teodolitů, rotačních a potrubních laserů, všech ostatních výrobců, které používají geodeti a stvaři.

Ceny oprav se liší podle poškození, ale oprava nivelačního přístroje pro kalibraci je zhruba 800,- Kč bez DPH a oprava přístroje po pádu většinou nepřesahuje 3.000,- Kč bez DPH. Cestovné se při větší opravě neúčtuje.

 

K přístrojům je možné vystavit osvědčení o seřízení přístroje, které z části nahradit kalibrační protokol. Jeho obsahem je záruka funkčnosti přístoroje a parametry výrobce, který daný přístroj splňuje. To znamená, že Vám toto osvědčení zaručuje třídu přesnosti, ale není z něj patrné o jaké opravy by se měl přístroj nebo pomůcky srovnávat k normále. Tento list se většinou vystavuje po opravách přístrojů, které nevyžadují kalibrační list.

Zapůjčení přístrojů:

 • Nivelační přístroj - od 100 Kč / den
 • Teodolit - od 200 Kč / den
 • Totální stanice - od 300 Kč / den
 • GIS GPS - od 300 Kč / den
 • Geo GPS - od 400 Kč / den
 • Potrubní laser - od 250 Kč / den
 • Rotační laser - od 250 Kč / den

Slevy při zapůjčení na delší dobu až 20 %, dle upřesňujícího jednání.

Kalibrace

CO JE KALIBRACE? „Kalibrace je souhrn činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.“ Tak to je přesná definice toho, co pro mnohé z Vás představuje papír, který potřebujete pro splnění zákonných podmínek vašeho měření. Jistě však dobře víte, že seřízené stroje, přístroje i příslušenství mohou předejít mnoha nesnázím ve vaší práci a asi mi dáte za pravdu, že v geodézii a stavebnictví to platí dvojnásobně. Proto jsme se rozhodli blízko Pardubic obnovit testovací základnu pro dálkoměry, která je dnes nově využívaná i pro ověření GPS přijímačů, přenést si pracovní etalon pro úhly a pro niveletu. Kompletní kalibrační služby včetně servisního zásahu pro GPS, totální stanice, teodolity, dálkoměry a nivelační přístroje pod jednou střechou najdete nyní v GEOOBCHODĚ. V současnosti máme přenesený rovinový etalon pomocí nivelačního přístroje SOUTH NL32. Na této základně provádíme veškeré rovinové kalibrace a na naší úhlové základně úhlový etalon pomocí teodolitu SOUTH ET05 a nově i dálkoměrnou základnu. Kromě profesionality a spolehlivosti vám nabízíme nadstandardní služby v podobě servisu a kalibrací na počkání či během víkendu.

Zvažte zda by nestálo zato zkontrolovat Vaše každodenně používané přístroje, stejně tak jako to děláte s vaším autem. Každoroční kontrola přístrojů by měla být standardní záležitostí nejen pro vaší jistotu, ale především pro splnění předpisů a norem. Zajišťujeme veškeré kalibrační služby u kalibračních středisek po celé republice, kde máme dohodnuté smluvní ceny.

Trest smrti hrozil tomu, kdo zapomněl nebo zanedbal svoji povinnost zkalibrovat své měřidlo délky při každém úplňku. Takové bylo riziko královských architektů odpovědných za budování chrámů a pyramid pro faraony ve starém Egyptě tři tisíce let před naším letopočtem. První královský loket byl definován jako délka předloktí od lokte ke špičce nataženého prostředníčku vládnoucího faraona, plus šířka jeho ruky. Prvotní měření bylo přeneseno na černou žulu a do ní vytesáno. Pracovníkům na staveništích byly předány žulové nebo dřevěné kopie a architekti byli odpovědni za jejich udržování. Může nám sice připadat, že jsme prostorově i časově velice vzdáleni od těchto prvopočátků, nicméně lidé od té doby vždy kladli velký důraz na správné měření. Již blíže k naší době, v roce 1799, byla v Paříži vytvořena desetinná metrická soustava uložením dvou platinových etalonů metru a kilogramu; to byl předchůdce dnešní Mezinárodní soustavy jednotek (soustava SI). Náklady na měření a vážení v dnešní Evropě představují plných 6 % celkového hrubého národního produktu. Metrologie se stala přirozenou součástí našeho každodenního života. Dřevěná prkna i kávu nakupujeme podle velikosti a váhy; měříme odběr vody, elektřiny a tepla, a důsledky toho pociťujeme v našich peněženkách. Váhy v koupelně nám kazí náladu, stejně jako policie kontrolující rychlost jízdy a případné finanční ...

Ke stažení

 

VÝKUP GEODETICKÝCH A STAVEBNÍCH PŘÍSTROJŮ

Vykupujeme starší geodetické a stavební přístroje i s drobnými závadami. Nejčastěji to jsou GPS a GNSS přístroje, totální stanice, teodolity, potrubní lasery, nivelační přístroje, rotační lasery i jiné přístroje. Nabízíme přímý odkup nebo převzetí do komisního prodeje. 

 

NÁKUP A PRODEJ PŘÍSTROJŮ PŘES SVĚTOVÉ OBCHODNÍ PORTÁLY

Pokud chcete koupit nebo prodat přístroje ze zahraničí, další variantou je prodej přes eBay (například historické technické přístroje, geodetické i jiné). Na tomto prodejním portálu máme dlouholetý a dobře ohodnocený účet, přes který vám můžeme nabídnout prodej i nákup ze zahraničí. Naše firma má s tímto prodejem bohaté zkušenosti. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.
 

 

Platební metody