XŘízení stavebních strojů

Stavební stroje s implementovaným řízením stavební techniky umožňuje ušetřit na stavbě nemalé prostředky na přesné měření.

V dnešní době nedostatku pracovních sil se stále častěji hledají možnosti nahrazení lidské práce stroji. Jednou z možností i řízení stavby pomocí zařízení, které jsou instalovány na stavební stroje. Je několik důvodů, proč nasadit na místo člověka stroj, první je přesnost a preciznost výkonu a druhou především malé náklady na samotný provoz.

Stavební stroje s implementovaným řízením stavební techniky umožňuíe ušetřit na stavbě nemalé prostředky na přesné měření. Zapojením zařízení se eliminují chyby, které člověk při měření může udělat..

Přístroje pro řízení zemních strojů se skládají z přijímače laserového paprsku a zobrazovací jednotky instalované v kabině. Přijímače se na rameno stroje instalují buď pomocí magnetů nebo jednorázovou pevnou instalací.  Přijímač pro stavební stroje pracuje na stejném principu jako detektor laserového paprsku u rotačních laserů. Na staveništi je postaven rotační laser, který vysílá paprsek v potřebné rovině.  Zařízení zobrazovací jednotky v kabině , rotační laser a detektor mezi sebou bezdrátově komunikují, a umožňují vedení ramene stroje s maximální přesností. Pracovník stroje nemusí provádět kontrolní měření.

Řízení strojů se dá rozdělit na plně automatické nebo poloautomatické, ale také 2D nebo 3D řízení strojů. Příkladem poloautomatického řízení je například buldozer řízený strojníkem, kdy zvedání radlice ovládá strojník podle ukazatele na displeji. Příkladem automatického řízení je zvedání radlice automaticky, tak jak obsluha stroje jezdí po ploše. Pokud se stroj rovná jen v rovině vodorovné, pak se hovoří o 2D řízení, pokud i s náklonem a přesným určením pozice, pak se jedná o 3D řízení. U některých strojů je tedy 3D řízení zbytečné, u některých je naproti tomu velmi výhodné.

Řízení stavebních strojů se dnes implementuje především na bagry, buldozery, grejdry, finišery, frézy, válce, rypadla a další stavební techniku.  2D nebo 3D řídící systémy určené pro stavební stroje představují vstup na digitální staveniště a zvyšují účinnost, přesnost a produktivitu všech strojů. Kromě automatizace a optimalizace vytvářejí řídící systémy data, která umožní kdykoli přesně kontrolovat postup a produktivitu.

 

Pro automatické řízení radlice dozeru můžete využívat 2D laserové nivelační systémy, 3D nivelační systémy pracující s technologií GPS nebo s univerzální totální stanicí.

Platební metody