XPřesně a rychle: Jak digitální nivelační přístroje SOUTH řady DL zlepšují efektivitu při měření

Digitální nivelační přístroj je moderní zařízení používané v geodetických a stavebních pracích pro měření a vytyčování výškových rozdílů mezi různými body.

 

Zde je shrnutí jeho hlavních funkcí:

Automatické měření
: Digitální nivelační přístroje využívají elektronické senzory pro automatické měření a zaznamenávání výškových rozdílů, což zvyšuje přesnost a snižuje pravděpodobnost lidské chyby.
Digitalizace dat: Měření jsou digitálně zaznamenávána a mohou být přímo přenesena do počítače nebo jiného zařízení, což umožňuje rychlou a efektivní analýzu dat.
Výpočty na místě: Tyto přístroje často obsahují integrované software pro výpočty, jako je nastavení výšky a kontrola správnosti měření, což umožňuje rychlé zpracování výsledků přímo v terénu.
Snadná kalibrace: Digitální nivelační přístroje lze snadno kalibrovat na místě, což zajišťuje, že data zůstanou přesná i při častém používání.
Vysoká přesnost: Moderní digitální niveláky poskytují vysokou míru přesnosti díky pokročilé optice a elektronice, což je zásadní pro náročné stavební a geodetické projekty.

 

Tyto funkce činí digitální niveláční přístroje neocenitelným nástrojem pro přesné měření a efektivní správu dat v mnoha oblastech, od stavebnictví, geodézii po inženýrskou geologii.

 

V naší nabídce jsou 3 modely DL-202, DL-2007 a DL-2003 lišící se přesností a ovládáním. Pro práci s nimi je nutné použít speciální lať s čárovým kódem, díky které přístroj zaměří i vodorovnou délku mezi stanoviskem a latí s přesností 0,1% z celkové vzdálenosti. Pro běžné určení výšek a technickou nivelaci (TN) je dostačující použití sklolaminátové latě. Při přesné nivelaci (PN), velmi přesné nivelaci (VPN) a monitoringu je používána invarová lať NSI-20M. Potřebným příslušenstvím je pevný stativ pro zajištění stabilní základny stroje.

Výhodou použití digitálních modelů DL je především přesnost a rychlost měření a eliminace chyb způsobených špatným odečtem hodnot z lati nebo jejich následným přepisem do zápisníku. Všechny modely disponují pamětí, do které lze ukládat naměřená data (automaticky nebo na potvrzení) a tato následně exportovat do počítače pro další zpracování. Uživatelsky pohodlné je měřící tlačítko Trigger Key z boku přístroje. Oblíbenou funkcí je vytyčení výšky, kdy zaměřením bodu s referenční výškou dojde k jejímu uložení a přístroj na displeji poté zobrazuje výškové rozdíly - nahoru/dolů. Díky funkci inverzní měření lze otočit lať a provést zaměření výšky např. stropu. Ovládací měřící program je intuitivní a přeložený do českého jazyka.

Export dat a zpracování
Pro získání naměřených dat z přístrojů DL-202 a DL-2007 použijete datový USB kabel a program GLoad, model DL-2003 podporuje export přímo z přístroje na USB disk. Výstupem je textový soubor .L, se všemi čísly bodů, čtením z latě i délkami jednotlivých záměr. Stažený textový soubor .L lze dále zpracovat, editovat, vyrovnat, spočítat uzávěr a boční zaměry v programu GLevel. Oba programy jsou v českém jazyce a jsou součástí dodávky digitálního nivelačního přístroje. Z programu GLevel lze rovněž vyexportovat protokol měření s výslednými výškami.

Data měření po exportu z přístroje DL-2007

 


 

 

 Zpracovaná data z DL-2007 s vypočítanou hodnotou uzávěru a bočně zaměřenými body


 

Protokol z měření vyexportovaný z GLevelu, obsahující finální výšky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická specifikace a porovnání modelů.

Základní model DL-202 disponuje přesností 1,5mm a černobílým displejem se 2 řádky. Přesnější model DL-2007 s přesností 0,7mm je vybaven pokročilejším měřícím programem, černobílým displejem se 4 řádky, na který se vejde více informací v průběhu měření. DL-2007 je navíc doplněn o slot na microSD kartu pro navýšení paměti a funkčními tlačítky pro rychlé volby usnadňující pohyb v menu: SET - nastavení, IN/SO - boční záměra, SRCH - vyhledání atd..
Model DL-2007 dále umožňuje výpočet uzávěru nivelace přímo v SW v terénu, bez nutnosti přenosu dat do programu GLEVEL.
Novinkou je velmi přesný (0,3mm) model DL-2003 s inteligentním měřícím programem založeným na OS Windows a 3" dotykovou barevnou obrazovkou pro snadný pohyb v menu. Přístroj je zároveň robustní a splňující normy odolnosti IP65 

 


 


 

Platební metody