XOn-line monitoring staveb a konstrukcí

Komplexní monitorovací systém Statotest představuje moderní a jedinečnou technologii, která nepřetržitě a dlouhodobě měří a zaznamenává vybrané fyzikální veličiny indikující aktuální stav stavebních konstrukcí.

Komplexní monitorovací systém Statotest představuje moderní a jedinečnou technologii, která nepřetržitě a dlouhodobě měří a zaznamenává vybrané fyzikální veličiny indikující aktuální stav stavebních konstrukcí. V případě nenadálých událostí systém informuje pomocí SMS nebo emailu okamžitě po jejich vzniku. 

 

Projektanti, geologové a další odborníci

Potřebujete dlouhodobý monitoring staveb? Nebo naopak řešení pro jednorázovou kontrolu, jakou může být například zátěžová zkouška? Pro obě potřeby máme řešení. Monitorovací systém Statotest se stane spolehlivým partnerem pro vaši činnost.

Monitoring mostů, stožárů a vysílačů

Mosty, stožáry a vysílače jsou každodenně pod velkým tlakem, přičemž hlavní zásluhu na tom mají povětrnostní podmínky a doprava. Zejména lávky a mosty představují kritický prvek dopravní infrastruktury a při nedostatečném monitoringu může jít o velké bezpečnostní riziko. Změny, které nastávají, je potřeba nepřetržitě sledovat.

Monitoring opěrných zdí a skalních útvarů

Skalní stěny a skály lemují nejednu komunikaci a často mohou ohrožovat dopravní infrastrukturu a tím i lidské životy. Opěrné zdi zase musí spolehlivě zachytávat velké zemní tlaky. Prostřednictvím velmi přesných inklinometrů dokážeme monitorovat i drobné vychýlení.

 

Monitoring budov, průmyslových konstrukcí a zařízení

V případě budov, průmyslových a energetických konstrukcích je nutné zajistit zejména trvalou bezpečnost a nepřetržitý provoz. Bezpečnostní monitorovací systém Statotest dokáže spolehlivě sledovat budovy, průmyslové konstrukce, haly a technologické zařízení dle požadavku každého klienta.

 

 

 

 

 

Jak to funguje?

Monitorovací systém Statotest pomocí čidla nepřetržitě hlídá technickou bezpečnost staveb. Data se odesílají pravidelně a vyhodnocují v reálném čase, upozornění přichází dle přednastavených limitů a na vybrané kanály (SMS, email). Naše snímače lze připevnit téměř kdekoliv a nejsou závislé na přívodu elektrické energie.

 

 • Přizpůsobení dle potřeb jednotlivých aplikací
 • Snadné úprava / rozšíření díky námi vyvinutými snímači 
 • Snadná montáž
 • Nízké instalační a provozní náklady
 • On-line data v grafech 24/7
 • Rychlé vyhodnocení a přehled
 • Okamžité upozornění při nenadálých situacích

Co můžeme sledovat?

 • Mosty
 • Lávky
 • Vysílače mobilního signálu
 • Rozhlasové a televizní vysílače, průmyslové komíny
 • Kostelní věže a rozhledny
 • Fyzikální hodnoty: náklon, posun, zrychlení, teplotu, vlhkost, rozšiřování spar a spojů

 

Platební metody