XNový web pro 3D služby

Techniku laserového skenování pro sběr pozemních dat , letecké snímkování s využitím dronu. Výsledkem je: 3D mračno bodů, výškové modely, vrstevnice terénu, ortofoto snímky a další.

3D SKENOVÁNÍ

 

Máme nový web pro 3D služby: www.3D.geoobchod.cz

 

3D pozemní skenování laserem

Letecká fotogrammetrie

Zpracování dat do 3D nebo CAD prostředí

3D mračna bodů, výškové modely, ortofoto snímky, vrstevnice

Měření délek a obvodů, analýza povrchu a výpočet objemů

a další...

Platební metody