XNový potrubní laser TOPCON TP-L6

Stavba bez potrubního laseru TOPCON TP-L6 je jako den bez slunce.

A pokud má na stavbu přijít světlo a řád, pak přichází Topcon TP-L6, malý tělem, ale velký duchem, tedy tím technickým, tím technologickým. S delší výdrží baterie a mobilní aplikací opět nově nastavuje měřítka v tom, jak má vypadat efektivní potrubní laser.

Mobilní aplikace = totální kontrola
Informace, informace a informace, to je dnešní doba. A stejně tak se v dnešní době dostávají všechny důležité informace ohledně provozu potrubního laseru Topcon TP-L6 na váš mobilní telefon.
 

Automatické dostředění na terč
Pohybujte laserovým paprskem doleva, doprava nebo na střed
Zkontrolujte nastavení sklonu
Aktivace svislého paprsku
Nastavit nebo vypočítat hodnotu sklonu
Změňte laserový režim na stabilní, blikající nebo s nízkou spotřebou
Zkontrolujte stav baterie
Zobrazení úrovně elektronických libel

 

 

 

A proč další aplikace ve vašem mobilním telefonu? Protože už  nemusíte stále do výkopu za vaším laserem změnit sklon nebo zkontrolovat nastavení. Prostě stačí vytáhnout z kalhot mobilní telefon. To je pohodlnější, nemyslíte?

 

Víte že...

Slovo LASER Je vlastně zkratka anglických slov „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, do češtiny přeloženo asi jako „lehké zesilování světla stimulovanou emisí záření“. Laserové světlo je soustředěno do jednoho bodu, je koherentní (mezi vyzařovanými vlny je přesný vztah – mají stejný směr a stejný fázový rozdíl) a monochromatické (světlo je na jediné frekvenci a má tedy stejnou vlnovou délku a stejnou barvu). Laseru je velké množství druhů – jsou například pulzní, nebo spojité. Liší se taky použitým aktivním prostředím, čímž se mění vlnová délka a tím i barva. Lasery mají velice široké uplatnění – od chirurgie a dermatologie, přes strojírenství, zaměřování, polohy, komunikace, zápis a čtení dat až po vojenské pokusy s lasery.Platební metody