Úvodní strana

// Geodetické programy

// GeoStore V6-IG

Zpět na výpis

Novinka

Doprava zdarma

GeoStore V6-IG

Výpočty včetně MNČ+GIS/CAD editor+datový model, DTMM a DSPS Innogy v ceně. GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, které je schopné pracovat se statisíci grafických prvků obsahujících i negrafické databázové atributy. Pořizujete data pro digitální technickou mapu města, průmyslového závodu? Naší linkou jste schopni aktualizovat Jednotnou digitální technickou mapu kraje stejně snadno jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb, vyhodnocení odchylek kontrolního měření a pdoobně.

Cena bez DPH

32.000,00

Cena vč. DPH

38.720,00

+ -
Výrobce:
Kód produktu: 40943
Expedice: Skladem

Kompletní datový model s definicemi konfiguračních souborů našich geodetických aplikací pro mapové podklady, technické mapy a DSPS staveb RWE

 • definice kreslícího nástroje pro prvky TMO VC a STC nebo JDTMZK,
 • definice pro zpracování DSPS staveb RWE,
 • knihovna buněk a uživatelských čar pro tyto kategorie,
 • panely ikon pro nejvíce používané prvky,
 • práce s libovolnými měřítky,
 • jednoduše si vyrobíte vlastní datový model,
 • prostředí je plně konfigurovatelné bez programátora.

 

 

Vytěžování WMS zdrojů, spouštění lokalizovaných oken internetových prohlížečů ukázáním do mapy

 • Musíte vytisknout DSPS plynovodu nad aktuální katastrální mapou? Nevíte, kde leží bodové pole? Jak vypadá ortofotomapa?,
 • nic neshánějte a připojte si libovolné WMS zdroje, vyberte z nich potřebné vrstvy, vytiskněte nebo si vyrobte vlastní rastry a kompozici pro příští využití uložte,
 • A co takhle StreetView? MapyCZ? GoogleMaps? Nebo skočíme do nahlížení do KN? Ukažte prostě do okna!

 

 

Aplikace pro výpočty a archivaci bodových polí GV

Nechcete za 10 let pracně hledat protokoly o výpočtu měřické sítě?

 • využijte automatickou archivaci a správu vypočteného bodového pole včetně protokolů a odkazů na ně,
 • spravujte bodové pole celé firmy v rámci ČR,
 • využijte možnost 15-místného číslování,  číslo bodu může obsahovat 1 až 15 prakticky jakýchkoli znaků, SW je navržen jako síťový, ale může být provozován i lokálně,
 • označte pro kolegy nestabilizované nebo zničené body, které už nemají hledat,
 • připojte se bez obav na bod určený před lety, jeho určení doložíte protokolem.
 • Máte problém najít chybu v číslování bodů, zapomenuté vyplnění výšky stroje, odhalit měřickou chybu. Vyzkoušejte spolupráci s grafikou, dynamické zobrazování konfigurace výpočetní sítě, kontroly zápisníků, měřených hodnot atd.

Je pracné vyrábět přehledky bodového pole a místopisy takovým způsobem, aby je bez problémů převzali na katastru? 

Zkuste to s naší automatizovanou tvorbou protokolů GNSS, přehledů PBPP a místopisů pro KN.

Registrujete si u bodů poznámky?

 • Využijte je k natažení kresby bodových i liniových objektů. A co přímo spočítat redukovanou výšku bodů na podzemním vedení? Nebo zbytečně nepočítat chybnou výšku při bezhranolovém měření délek? To vše zařídí GV!
 • Vyrovnání geodetických sítí MNČ je u nás samozřejmostí a BEZ PŘÍPLATKU !!!

 

Univerzální aplikace nejen pro práci v IG - TechLine

 • bodové pole jsme spočítali a nyní natáhneme měření například v definici pro DSPS - RWE,
 • stejné kódy můžete s výměnou definičního souboru natahovat v libovolné struktuře (JDTMZK, provozní dokumentace TMO Pardubice, vlastní definice atd.).

 

Modul TechLine GEO – Ap obsahuje další užitečné funkce:

 • mnoho způsobů jak vyhotovit nebo doplnit seznam souřadnic,
 • zjišťování a umísťování kladů používaných v ČR,
 • podpora pro umísťování hektarové sítě s popisem, kreslení značek výškových šrafů, schodišť atd.

Modul TechLine Utility umožňuje:

 • hromadné převody grafických atributů prvků mezi různými směrnicemi na základě konfiguračních souborů,
 • generování libovolných staničení na liniové prvky,
 • utilita na sjednocení buněk nebo hromadnou unifikaci popisů v mapě,
 • výpočet šikmé délky, převýšení a spádu s možností zápisu do výkresu a protokolu,
 • Helmertovu a Afinní transformaci vektorů s interaktivním zadáváním transformačního klíče, jeho ukládáním a načítáním, možnost transformace celého výkresu nebo ohrady bez ztráty návazností kresby,
 • vyhodnocení odchylek identických bodů podle ČSN 013410 a dle směrnice ČEZu DSO_ME_0139_r09.

Modulem TechLine - Kontrola zkontrolujete jakákoliv grafická data. Pouze měníte konfigurační soubory nebo konfigurujete ručně.

 

 

 

 

 

 

Sofistikovaný kontrolní nástroj umožňující dávkovou kontrolu - Revize

 • Pracujete na území Zlínského kraje, Středočeského kraje, bývalého Východočeského kraje nebo měříte pro RWE? Potřebujete akceptační protokol? Jistě ho dostanete, pokud použijete kontrolní SW Revize! Pustíte dávku a hned vidíte, kde je problém,

Na záložce "atributy" jsou základní kontroly prvků některé s možnosti automatizované opravy

 • chyby hned lokalizujete po jedné nebo po skupinách, celou skupinu můžete vybrat a opravit.

Na záložce "topologie" jsou kontroly prvků, které zpravidla souvisí s jejich polohou

 • prohlédněte duplicity (i částečné úseků lomené čáry), volné konce, křížení a blízké vrcholy,
 • zbavte se chyb automatizovanou, přísně parametrizovanou opravou,
 • zkontrolujete čitelnost textů v mapě, zda nemáte dům popsán dvojím číslem popisným, zda jste šoupě nezměřili dvakrát atd.

Záložka "body" je určena na kontrolu vzájemného vztahu kresby, bodů, výškopisu

 • kontroluje, zda jste při úpravě výškopisu nepohnuli se vztažnými body,
 • pokud rušíte měřené body spolu s neaktuálním polohopisem, nemusíte výšky mazat – úloha je sama najde a výběr lze smazat naráz,
 • pokud zpracováváte číselnou mapu, nebo mapu ve 3D musíte umět zkontrolovat, zda kresba jde přes body,
 • body bez kresby – buď je to chyba a využijete je jako bod kresby, nebo je to jen identický kontrolní bod, mezi těmito kategoriemi můžete automaticky převádět,
 • potřebujete bezvadný seznam souřadnic ke kresbě – je hotový jediným tlačítkem, včetně poznámek jako *.csv.

Záložka "topologie sítě" obsahuje univerzální úlohy využitelné pro zpracování inženýrské sítě

 • naleznete uzlové buňky, které neleží na trase sítě a volné konce tras, na kterých chybí zakončující buňky
 • chráničky, ochranné trubky nebo kabelovody mimo trasy vedení
 • trasy můžete rozkládat a znovu bezchybně objektovat od křížení ke křížení nebo k uzlové buňce
 • součástí dodávky jsou kontroly pro DSPS staveb RWE podle celostátní směrnice

Záložka "atributy"

 • kontrola nepovolených databázových tabulek a atributů,
 • kontrola vyplnění povinných negrafických atributů.

Záložka "topologie ploch" - kontroly topologií polygonů

 • kontroly a opravy základních atributů a topologie jsou vázány na definiční soubory pro různé projekty jejich a jednotlivé kategorie,
 • součástí dodávky je volitelná konfigurace pro některou z variant JDTM ve správě Geovap (http://technickamapa.cz/),
 • konfigurujte si sami Revizi podle vašich potřeb, k tomu programátora nepotřebujete,
 • chyby můžete označit v chybovém referenčním souboru a vrátit zakázku zpracovateli.

 

 

 

Geoutility

 • soubor chytrých nástrojů využitelných nejen v IG,
 • s objemnými grafickými daty pracujeme ve velkém již 25 let, dokážeme Vám pomoci zkvalitnit a urychlit Vaši práci.

Smart unify – nejrychlejší oprava topologie

Chcete opravovat topologii kresby a přitom průměrovat, upřednostňovat nové měření, hlídat povolenou odchylku, vybrat body a výšky pod vybranou kresbou? Nakonfigurujte a pracujte!

 

 

Symtras – změna symbologie nebo výběr prvků na základě trasování navazujících prvků

 • Potřebujete data měnit z neznámých linií na objekty projektu? Ukažte na čáru, po které se má nástroj vydat, a dokud budou čáry navazovat, nemusíte nic ručně vybírat. Budou se větvit? Vy rozhodnete, kam se má nástroj vydat nebo zda skončí.
 • Chcete vybírat liniové prvky a zároveň objekty na trase? Změňte režim a zaškrtněte co potřebujete!

 

Jiné body

Někdo preferuje tečky, někdo buňky. Zřejmě nejhorší je průsečík 2 přímek. Zkuste to tam a zase zpátky.

Čiteltext

Upravte čitelnost popisů v technické mapě nebo dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

Edit Z – práce s výškopisem

 • možnost opravy výšek nebo převodu z BpV na Jadran přímo v grafice přičtením konstanty k vybraným výškám,
 • redukce počtu míst pro tisky mapových podkladů.

 

Detektiv – podpora pro automatické vyhledání identických bodů a vyhodnocení odchylek mezi nimi

 • histogram odchylek mezi blízkými body mapy je možné uložit do souboru včetně tabulky se statistikou,
 • elementy obsahují i negrafický atribut s velikostí odchylky,
 • použití aplikace najde uplatnění i při porovnávání projektu s vytyčenými body, nebo sledování jednotlivých etap deformací apod.

Podpora vyhodnocení odchylek v poloze mezi jednotlivými zakázkami na základě grafiky.

Podpora vyhodnocení odchylek ve výšce mezi jednotlivými zakázkami na základě grafiky

 

 

 

 

Univerzální tematizační aplikace ADisplej s nastaveními pro práci s aktualizačními soubory nebo pro tisky technických map, mapových podkladů atd.

 • Pracujete na území Zlínského kraje, Středočeského kraje, bývalého Východočeského kraje nebo měříte pro RWE? Chcete umět rozlišit původ prvků mapy po jednotlivých zakázkách, natáhnout svoje měření přímo do aktualizačního souboru DB* ve formátu wkb nebo dgn a aktualizaci kvalifikovaně zpracovat v jednom souboru? Nic Vám nebrání!
 • Funkce „Vzhled vrstev“, kterou znáte z většiny CAD programů, je zde povýšena na zcela novou úroveň. Data můžete interpretovat prakticky libovolným způsobem. Nejen podle CAD vrstvy jak je to obvyklé, ale podle libovolného negrafického atributu – vždyť GeoStore V6 není pouhý CAD, ale GIS.

Data pořizujete v originální symbologii, která je dobře vidět, nepoznáte, že se jedná o souborné dílo.

Zajímá vás rozlišení původu dat? Vyberte atribut ZAKAZKA a zmáčknutím jediného tlačítka aktivujte dočasnou resymbolizaci.

Chcete vidět, co jste naměřili Vy, které prvky jste modifikovali, které jsou původní? Použijte jedno ze čtyř možných uložených nastavení.

Pod tlačítkem se může skrývat nastavení pro tisk DTMM:

 

 

 

Náš TIP na závěr:

Připravte si klad kreseb a vytiskněte zaměření dávkově aplikací GSAtlas.

 

 

Zkontrolujte si, zda nemáte chybu ve výškopisu zobrazením měření ve 3D okně a exportujte mapový podklad do 3D DXF souboru

Nezapomněli jste někde změnit výšku cíle? Nemáte plynovod nad terénem? Pošlete si vaše 2D měření do 3D okna a zatočte si s ním! Potom vše jasně uvidíte!

 

Až vše zkontrolujete a opravíte, můžete uložit kresbu do 3D DXF pro Vašeho projektanta.


Váš email:

Váš dotaz k produktu "GeoStore V6-IG"Platební metody