Úvodní strana

// Geodetické programy

// GeoStore V6-GP

Zpět na výpis

Doprava zdarma

GeoStore V6-GP

Výpočty i MNČ + luxusní grafika, geometrický plán včetně formulářů. Nad grafikou vytvoříte celý geometrický plán či vytyčovací dokumentaci včetně všech formulářů, geodetické úlohy i MNČ, transformace, věcná břemena s výpočtem ploch a délky osy, generování vlastnické mapy, soupisů nemovitostí, tvorba nové DKM, spousta kontrol, komunikace s WSGP

Cena bez DPH

32.000,00

Cena vč. DPH

38.720,00

+ -
Výrobce:
Kód produktu: 40944
Expedice: Skladem

Spuštění řešení pro KN a jeho komponent

 • obdržíte kompletní datový model s definicemi pro naše geodetické aplikace pro KN a pozemkové úpravy,
 • připravená je definice kreslícího nástroje pro veškeré prvky VFK a prvků pro náčrty, ZPH a GP,
 • jako zvláštní bonus obdržíte i definici prvků pro výměnný formát PÚ VFP ( skutečný stav, plán společných zařízení atd.),
 • knihovna buněk a uživatelských čar je vyhotovena nejen pro tyto kategorie,
 • panely ikon pro nejvíce používané prvky Vám ušetří čas,
 • práce s libovolnými měřítky je v GeoStore V6 řešena elegantním způsobem.

 

 

Lokalizace zakázky, WMS služby a další lokalizované zdroje

 • lokalizace zakázky, WMS služby a další lokalizované zdroje,
 • zákazníkům, kteří si platí podporu, zpřístupníme lokalizační nástroj, který lokalizuje v prostředí V6 okno na libovolnou parcelu nebo adresu v České republice,
 • připojením WMS služeb (i vlastních kompozic z nich poskládaných) získáte okamžitý přehled o lokalitě,
 • spusťte si lokalizované nahlížení do KN, náhled v Marushce, Mapy.cz, Streetview nebo Panorama.

 

 

Instruktážní video pro zpracování GP na věcné břemeno z DSPS inženýrské sítě

 

 

Začátek zpracování zakázky, služba WSGP, rozbalení VFK

 • pomocí služby WSGP získáte podklady pro vyhotovení geometrických plánů (založení řízení PM, rezervace čísla ZPMZ, rezervace parcelních čísel a čísel PBPP, vytvoření výměnného formátu),
 • založíte nový Pracovní adresář s daty, vyplníte číslo katastrálního území a číslo ZPMZ,
 • uložíte konfiguraci zakázky,
 • rozbalíte data z KN – export z VFK do měřítka 1:1000.

 

 

Zpracování výkresu KRESBA pro tiskové výstupy GP a výpočty bodů

 • určíte budoucí měřítko pro tiskové výstupy GP a přizpůsobíte grafické prvky z VFK tomuto měřítku,
 • spočítáte měřickou síť MNČ a všechny měřené podrobné body, natáhnete je do grafiky včetně kresby,
 • vyberte body potřebné pro GP a přečíslujte je (příprava zápisníků pro následující kroky),
 • natáhněte definitivní protokol o výpočtu měřické sítě (výstup našeho systému GV nebo jiného SW),
 • provedete dávkový výpočet podrobných bodů zaměřených polární metodou nebo metodou GNSS z připravených přečíslovaných a vytříděných zápisníků,
 • zpracujete kresbu pro tiskové výstupy GP, MN a ZPH (vše se tiskne ze stejných dat),
 • vypočtete podrobné body ostatními úlohami (ortogonálka, konstrukční oměrné, průsečíky přímek atd.),
 • zadáte kontrolní oměrné a vyhotovíte tiskové výstupy GP, MN a ZPH.

 

 

Zpracování výkresu pro VFK, formulářů a import GP do VFK

 • zpracujete výkres pro zabalení (import) hotového GP do VFK,
 • spočítáte výměry a vyhovíte formuláře,
 • zabalíte (importujete) hotový GP do VFK,
 • zašlete žádost o potvrzení geometrického plánu spolu s přiloženým geometrickým plánem a záznamem podrobného měření změn, včetně případného doplňování podání (oprav) ověřovatelem GP.

 

 

Kompletní datový model s definicemi pro naše geodetické aplikace pro KN a pozemkové úpravy

 • definice kreslícího nástroje pro veškeré prvky VFK a prvků pro náčrty, ZPH a GP,
 • definice prvků pro výměnný formát PÚ VFP ( skutečný stav, plán společných zařízení atd.),
 • knihovna buněk a uživatelských čar pro tyto kategorie,
 • panely ikon pro nejvíce používané prvky,
 • práce s libovolnými měřítky.

 

Vytěžování WMS zdrojů, spuštění lokalizovaných oken internetových prohlížečů ukázáním do mapy

 • Zajímá Vás, jak vypadá aktuální KM pod Vaší prací? Kde leží bodové pole? Jak vypadá ortofotomapa? Připojte si libovolné WMS zdroje, vyberte si z nich potřebné vrstvy a kompozici si pro příští využití uložte.
 • A co takhle StreetView? MapyCZ? GoogleMaps? Nebo skočíme do nahlížení do KN? Ukažte prostě do okna!

 

Aplikace pro výpočty a archivaci bodových polí GV

 • Nechcete za 10 let pracně hledat protokoly o výpočtu měřické sítě? Využijte automatickou archivaci a správu vypočteného bodového pole včetně protokolů a odkazů na ně.
 • Máte problém najít chybu v číslování bodů, zapomenuté vyplnění výšky stroje, odhalit měřickou chybu?Vyzkoušejte spolupráci s grafikou, dynamické zobrazování konfigurace sítě, kontroly zápisníků, měřených hodnot atd.
 • Je pracné vyrábět přehledky bodového pole a místopisy takovým způsobem, aby je převzali na katastru? Zkuste to s naší automatizovanou tvorbou protokolů GNSS, přehledů PBPP a místopisů pro KN.
 • Registrujete si u bodů poznámky? Využijte je k natažení kresby bodových i liniových objektů. A co přímo spočítat redukovanou výšku bodů na podzemním vedení? Nebo zbytečně nepočítat chybnou výšku při bezhranolovém měření délek?
 • Vyrovnání geodetických sítí MNČ je u nás samozřejmostí a BEZ PŘÍPLATKU!

 

 

 

Univerzální aplikace nejen pro práci v katastru nemovitostí - TechLine

Bodové pole jsme spočítali a nyní natáhneme měření například v definici pro zaměření skutečného stavu výměnného formátu pozemkových úprav VFP.

Stejné kódy můžete s výměnou definičního souboru natahovat v libovolné struktuře (JDTMZK, TMO, RWE, vlastní definice atd.).

 

Modul TechLine GEO – Ap obsahuje další užitečné funkce:

 • mnoho způsobů jak vyhotovit nebo doplnit seznam souřadnic,
 • zjišťování a umísťování kladů používaných v ČR,
 • podpora pro umísťování hektarové sítě s popisem, kreslení značek výškových šraf, schodišť atd.

Modul TechLine Utility umožňuje:

 • hromadné převody grafických atributů prvků mezi různými směrnicemi na základě konfiguračních souborů,
 • generování libovolných staničení na lomenou čáru,
 • utilita na sjednocení buněk nebo hromadnou unifikaci popisů v mapě,
 • Helmertovu a Afinní transformaci vektorů s interaktivním zadáváním transformačního klíče, jeho ukládáním a načítáním, možnost transformace celého výkresu nebo ohrady bez ztráty návazností kresby,
 • vyhodnocení odchylek identických bodů podle ČSN 013410.

 

Modulem TechLine - Kontrola zkontrolujete jakákoliv grafická data. Měníte jen konfigurační soubory nebo konfigurujete ručně.

 

Navazující aplikace pro práci v katastru nemovitostí GP

 • Práce s běžnými funkcemi aplikace je ukázána ve videích o zpracování jednoduchého GP. Aplikace GP obsahuje i mnoho dalších pomůcek a kontrol, které urychlují práci na pozemkových úpravách nebo rozsáhlých geometrických plánech.
 • Jistě i v případě složitějšího GP oceníte některé užitečné nástroje pro tvorbu DKM po komplexní pozemkové úpravě.
 • V přípravě dat si automaticky vygenerujete tematizované plochy pro listy vlastnictví, připravíte si soupisy nemovitostí pro zjišťování hranic pozemků atd.

 

Vše můžeme zkontrolovat, vyladit a tisknout.

 

Univerzální tematizační aplikace ADisplej s nastavením pro tisky dle vyhlášky č. 26/2007

 • Funkce „Vzhled vrstev“, kterou znáte z většiny CAD programů, je zde povýšena na zcela novou úroveň. Data můžete interpretovat prakticky libovolným způsobem, nejen podle CAD vrstvy jak je to obvyklé, ale podle libovolného negrafického atributu – vždyť GeoStore V6 není pouhý CAD, ale GIS.
 • Data pro GP pořizujete v symbologii, která je dobře vidět, nový mezník pro tisk GP a mezník s čepičkou pro MN umístíte naráz jedinou ikonou.

 

Zmáčknutím jediného tlačítka s uloženou konfigurací pro tisk GP se automaticky nastaví příslušné barvy. Vypne se, co do tisku plánu nepatří a nastaví se pořadí překreslování prvků (čáry nesmí jít přes buňky).

Pod tlačítky se skrývají nastavení pro tisk měřického náčrtu a zjišťování průběhů hranic.

Náš TIP na závěr: Zpracovávali jste někdy hranici ochranného pásma?

 • Pokud ano, jistě víte, jak pracné je vytvořit ke členitým liniím omezující plochu, která bude všude vzdálena přesně 50 m a ne více.
 • Zkuste některou ze standardních GIS prostorových úloh GeoStore V6, kterou máte k dispozici!


Váš email:

Váš dotaz k produktu "GeoStore V6-GP"Platební metody