XCo jsou geodetické body

Aneb troška teorie neuškodí.....

 
Určitě jste se již mnohokrát setkali s barevnými plastovými body zaraženými v zemi, s cedulkami na fasádách označující geodetický bod nebo se žulovými znaky . Vzdáleně možná víte, že se jedná o měřičský bod, ale proč tam body jsou a kdo je tam dal, o tom už většina běžných lidí moc neví. S pojmem geodetický bod se nejvíce lidí setká v okamžiku, kdy si např. staví svůj první dům nebo zakoupí první pozemek.

Pojďme se tedy tzv. mezníkům nebo-li geodetickým bodům podívat více na zoubek....

Tyto geodetické body jsou určeny pro geodetická měření a nelze s nimi neoprávněně manipulovat a to dokonce ani tehdy, když se nacházejí na vašem pozemku.

Trošku teorie:
Pro jednotlivé měřičské a stavební práce je nezbytným základem polohové bodové a výškové bodové pole, což vlastně není nic jiného, než řada pevně daných geodetických bodů o známých souřadnicích, které jsou odvozeny státním souřadnicovým systémem. Geodetický bod může být umístěn pouze na základě normy ČSN 73 0415 - Geodetické body.

Polohové bodové pole se dělí na základní - trigonometrické body a podrobné. Obě pole, jak základní tak podrobné používají souřadnice S-JTSK, což je zkratka pro jednotnou trigonometrickou síť katastrální. V dřívějších dobách se pro přesné měření využívalo metodu trojúhelníku, dnes se pro obnovu bodú již používají moderní elektronické přístroje na určování polohy a úhlů, nejčastěji označované jako teodolity nebo totální stanice. V posledních desetiletích se pro přesné určení bodů používají přesné, tzv, geodetické GPS přístroje, často označované jako GIS přístroje.
 

V terénu je základní bodové pole doplněno zahušťovacími body, které mají stejné parametry přesnosti jako základní. Na území ČR je jich několik desítek tisíc.


Základní trigonometrické body jsou v terénu žulové hranoly s křížkem na horní straně a každý hranol je označen červenobílou tyčí. Geodetické údaje o těchto bodech jsou k nalezení na stránkách Zeměměřičského úřadu.
V terénu jsou obvykle umístěny na dobře viditelných místech.

Základní polohové bodové pole se využívá při jakékoliv stavební činnosti pro vybudování vytyčovací sítě, což je souhrn bodů, které potom slouží výhradně pro účely stavby.
Stejně tak se toho pole používá pro katastrální činnost pro vymezení hranic, které jsou vytyčovány asi nejznámějšími plastovými mezníky - hraničními znaky.


Podrobné polohové bodové pole jsou např. rohy stavebních bodů, případně nastřelovací hřeby v komunikacích. Tyto body se používají pro vytyčování sítě bodů na stavbě.

Výškové bodové pole
Je tvořeno základním výškovým bodovým polem (základní nivelační body, body České státní nivelační sítě) a podrobným výškovým bodovým polem (nivelační sítě nižšího řádu).  V České Republice je celkem 12 nivelačních bodů a přes 80 tisíc bodů České státní nivelační sítě, o které se stará Zeměměřičský ústav.
Nejčastěji je takovým bodem výšková značka osazovaná seshora nebo značka z boku zdi budovy.

Platební metody