XBIM - Informační model budov

Informační model stavby je překld z anglického Building Information Management, zkráceně BIM je digitální data reprezentující fyzický a funkční stavbu s jeho charakteristikami.

Informační model stavby je překlad z anglického Building Information Management, zkráceně BIM je digitální data reprezentující fyzický a funkční stavbu s jeho charakteristikami. Data slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, projektování, plánování, výstavbu a provoz od prvotního konceptu po odstranění stavby. Informační model stavby je souborem navzájem propojených digitálních informací v chráněných i otevřených formátech, záznam grafických (2D, 3D) a negrafických dat o prvcích (elementech) modelu. Data musí být kompatibilní, musí být dostupná pro uživatele, účastníky projektu, a slouží pro modelování, přípravě a realizaci, provozu, údržbě a obnově stavby. Propojené informace vytvářejí z jednotlivých prvků virtuální model stavby jak prostorový, tak časový, nákladový a podobně. Soustředění a propojení informací v modelu přináší dosud nedosaženou informační komplexnost, a tak usnadňuje rozhodování během procesů přípravy, realizace, provozu a údržby výstavbového projektu.

Stavitelství se čím dál častěji naráží na potřebu digitalizace všech zpracovaných dat. Geoobchod s.r.o. jako přední prodejce pro stavební firmy sleduje a nabízí potřebné hardwarové i softwarové vybavení nutných pro sběr dat do BIM (Building Information Management). BIM se opírá o 3D modelování, které je už nyní využíváno napříč profesemi pro jejich koordinaci v počátečních fázích přípravy projektu. Pro přípravu a řízení výroby je využití dalších možností BIM prostředí způsobem, jak zvýšit efektivitu standardně prováděných procesů. Jedná se zejména o problematiku časového řízení zakázky (4D) a na to navázaná tvorba výkazů výměr se sledováním nákladových ukazatelů (5D). V neposlední řadě také digitalizace procesů souvisejících s kontrolou kvality a dodávek realizovaného díla, díky které lze zajistit vyšší kvalitu informací o provedené stavbě pro její následný provoz a údržbu (6D). Pro stavební firmy je zásadní zejména propojení informací BIM modelu s přípravou a realizací. Využitím potřebných informací v reálném čase a propojením účastníků on-line je možné zvýšit efektivitu při zpracování dat, realizaci a zároveň zajistit vyšší kvalitu provedení díla.

Z našeho sortimentu nejlépe vyhovuje těmto podmínkám přístorj Leica BLK360, který nebízíme jak v prodeji, tak jako službu měření, tak i zapůjčení pro firmy začínající s BIM. Neváhejte nás kontakotvat pro nabídku a další podorbnosti o BIM nutnostech.Platební metody